Back to All Events

Economy Board Game

เรียนรู้เรื่องอิสรภาพทางด้านการเงินง่ายๆ
ผ่านบอร์ดเกมส์การเงินยอดนิยม Cash Flow Game
กิจกรรมนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีคิดและวิธีการ
เพื่อจะทำให้คุณมีไอเดียในการสร้างกระแสเงินสด

ติดต่อ: 0945608015 - คุณต่อ