นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร?

เว็บไซต์ของเราคือ : https://theworkloft.com

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวด้านใดบ้างและเราเก็บไว้ทำไม

ความคิดเห็น

เมื่อผู้เข้าใช้ลงชื่อให้ความคิดเห็นภายในเว็บไซต์ ทางเรามีการเก็บรวมรวมข้อมูลที่แสดงบนแบบฟอร์มความคิดเห็น และหมายเลขประจำเครื่องของผู้เข้าเว็บไซต์ และ

ระบบโครงค่ายข้อมูลไม่ระบุตัวตนจะถูกสร้างจากอีเมล์ลแอดเดรสของคุณ (หรือที่เรียกว่าระบบแฮช) จะถูกจัดลงสู่ระบบข้อมูลโปรไฟล์ในรูปแบบ Gravatar เพื่อตรวจสอบในกรณีที่คุณใช้บริการ ระบบ ป้องกันความปลอดภัยของ Gravatar Services สามารถตรวจสอบได้ตามเว็บไซด์ https://automattic.com/privacy/.

หลังจากยืนยันความเห็นของคุณ ประวัติของคุณจะถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะผ่านทางคำเปรยบริบทของคุณ

สื่อ

หากคุณอัปโหลดภาพขึ้นสู่เว็บไซด์ คุณควรหลีกเลี่ยงการอัปโหลดรูปภาพที่ฝังตำแหน่งของข้อมูลเอาไว้ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์สามารถดาวน์โหลด และ แนบ ตำแหน่งข้อมูลจากรูปภาพบนเว็บไซด์ได้

รูปแบบการติดต่อ

อายุข้อมูล

หากคุณทิ้งข้อความไว้บนเว็บไซด์ของเรา คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกข้อมูลชื่อของคุณ อีเมล์ล และเว็บไซด์ได้ที่ อายุข้อมูล สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลอีกครั้งเมื่อคุณเข้ามาแสดงความคิดเห็น อายุข้อมูลเหล่านี้มีอายุได้ถึง หนึ่งปี

หากคุณมีบัญชี และ คุณได้ทำการเข้าสู่ระบบในเว็บไซด์นี้ ทางเราจะทำการบัณทึกข้อมูลของคุณไว้ตามที่เรากำหนดหากคุณอนุญาตให้เราบัณทึก ข้อมูลเหล่านี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและเราจะทำการกำจัดทิ้งทั้งทีที่คุณปิดเว็บไซด์ของเรา

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ทางเราจะเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณและหน้าต่างเว็บไซด์ที่คุณเลือกไว้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะมีอายุสองวัน และข้อมูลการเปิดหน้าเว็บไซด์จะมีอายุ หนึ่งปี หากคุณเลือกหัวข้อ “จดจำฉันไว้” ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณจะถูกบันทึกไว้สองอาทิตย์ หากคุณทำการออกจากระบบของเราข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดจะถูกลบออก

เมื่อคุณทำการแก้ไข้เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือเผยแพร่ข้อความ ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเติมมาจะถูกบันทึกลงบนบราวเซอร์ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในประวัติของคุณที่เพิ่งถูกเพิ่มเติมเข้าไป จะถูกลบหลังจากหนึ่งวัน

เนื้อหาของเว็บไซด์นี้จะมีการฝังเนื้อหาเอาไว้ เช่นเดียวกับเว็บไซด์อื่นที่มีการฝังเนื้อหาไว้เช่นกัน หากผู้เยี่ยมชมนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์อื่น

เว็บไซด์เหล่านี้ อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเข้าใช้ เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถติดตามได้ และตรวจสอบการกระทำของคุณด้วยเนื้อหาที่ฝังอยู่ รวมถึงการติดตามคุณในกรณีที่คุณได้มีการเข้าสู่ระบบของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เมื่อคุณมีการทิ้งข้อความไว้ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด เพื่อที่เราจะได้จดจำคุณได้ และติดตามความคิดเห็นของคุณอย่างอัตโนมัติแทนที่จะติดตามด้วยระบบตามลำดับการเข้าใช้

สำหรับผู้ใช้งานที่ทำการลงทะเบียนกับเว็บไซด์ของเรา เราจะทำการกักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ให้ในข้อมูลผู้ใช้ ผู้ใช้ทุกท่านสามารถดู แก้ไข้ หรือลบทิ้ง ข้อมูลของพวกเขาได้ทุกเวลา (เว้นแต่พวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนเปลงชื่อผู้ใช้ได้) ผู้ดูแลเว็บไซด์สามารถ ดู และแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้เช่นกัน

สิทธิที่คุณมีในข้อมูลของคุณ

หากคุณมีบัญชีบนเว็บไซด์นี้ หรือได้มีการทิ้งความเห็นไว้ คุณสามารถขอทำการคัดลอกส่งออกไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ได้ รวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับทางเราเช่นกัน คุณยังสามารถส่งคำร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บเอาไว้ให้คุณได้ แต่ทั้งหมดนี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บเอาไว้สำหรับการบริหาร กฎหมาย และด้านความปลอดภัย

เราส่งข้อมูลของคุณไปที่ไหน

ความเห็นของผู้เยี่ยมชมอาจถูกตรวจสอบโดยระบบตรวจจับสแปมอัตโนมัติ

ข้อมูลการติดต่อของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

การตวรจสอบการละเมิดข้อมูลที่เรามี

เรารับข้อมูลจากใครที่เป็นบุคคลที่สาม

ระบบตัดสิน หรือ ระบบโปรไฟล์ อัตโนมัติทที่เราใช้กับผู้ใช้ข้อมูลคืออะไร

ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดทางอุตสาหกรรม